Kvalitet

Kvalité och ISO-certifiering 9001

 Komponent 
  
Tester 

Be-Ge Industris kvalitetspolicy är:

  • Vi ska uppfylla de krav som ställs på oss och ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet.
  • Vi ska arbeta mer förebyggande än korrigerande och eliminera risker för avvikelser i våra produkter och processer.
  • Vi arbetar målinriktat; internt genom engagerade och förnyelsebenägna medarbetare, externt genom att säkerställa att vi alltid samarbetar med de mest kompetenta och bästa leverantörerna respektive återförsäljare och agenter.

 

Klicka här för att se certifikat.

Site Login