Miljö

Miljö & ISO-certifiering 14001

bla_jungfrun
  Vy mot ön Blå Jungfrun                           Foto: Petra Gustafsson
Skargard
  Stenmur i Oskarshamns skärgård              Foto: Petra Gustafsson

Vår miljöpolicy är: Vårt miljöarbete skall målmedvetet vara inriktat mot en minimering av påverkan på miljön. Arbetet skall präglas av strävan att nå ständiga förbättringar.

Resultaten skall åstadkommas genom att:

  • Konsekvent följa gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet.
  • Minska vår energianvändning och resursförbrukning
  • Tillämpa kretsloppstänkande i vår produktutveckling och produktion.
  • Personal genom utbildning och engagemang görs delaktig i processen.


    Klicka här  för att se certifikat.


    iso


Site Login